text.skipToContent text.skipToNavigation
670276

Starkt alkaliskt rengöringsmedel för extremt smutsiga ytor inom industrin.

 

Säkerhetsdatablad

Försäljningsförpackningens storlek  5 l
Egenskaper
Form Flytande
Ph Basiskt
Bruksanvisning
KiiltoClean Oy
Meddelande om säker användning https://kiiltoclean.sdsarea.com/qr/?cqr=YqZzqqmG&type=sds&lang=fi-FI
Tillverkarens produktuppgifter http://pim.kiiltoclean.com/kiilto-pim-api/api/pdf/download/5f5a1462e4b0e539b9dfd250