text.skipToContent text.skipToNavigation
670146

Starkt surt rengöringsmedel för maskinell rengöring av mejeriutrustning.

 

Säkerhetsdatablad

Försäljningsförpackningens storlek  20 l
Egenskaper
Form Flytande
Ph Sura
Bruksanvisning
KiiltoClean Oy
Meddelande om säker användning https://kiiltoclean.sdsarea.com/qr/?cqr=YqZzqquJ&type=sds&lang=fi-FI
Tillverkarens produktuppgifter http://pim.kiiltoclean.com/kiilto-pim-api/api/pdf/download/5e1045aae4b0ddd947b4b1f2