text.skipToContent text.skipToNavigation
670305

Starkt alkalisk skumrengöring för borttagning av mycket svår smuts.

 

Säkerhetsdatablad

Försäljningsförpackningens storlek  10 l
Egenskaper
Form Flytande
Ph Basiskt
Bruksanvisning
KiiltoClean Oy
Meddelande om säker användning https://www.kiilto.fi/ammattihygienia/data-ja-tietopankki/tuote-ja-kayttoturvallisuustiedotteet/
Tillverkarens produktuppgifter https://www.kiilto.fi/ammattihygienia/data-ja-tietopankki/tuote-ja-kayttoturvallisuustiedotteet/