text.skipToContent text.skipToNavigation
670287

Starkt alkaliskt, klorhaltigt kombinationsrengöringsmedel för maskinell rengöring av mejeriutrustning.

 

Säkerhetsdatablad

Försäljningsförpackningens storlek  20 kg
Egenskaper
Form Pulver
Ph Basiskt
Bruksanvisning
KiiltoClean Oy
Meddelande om säker användning https://www.kiilto.fi/ammattihygienia/data-ja-tietopankki/tuote-ja-kayttoturvallisuustiedotteet/