text.skipToContent text.skipToNavigation
670636

Starkt alkalisk, klorhaltig skumrengöring.

 

Säkerhetsdatablad

Försäljningsförpackningens storlek  20 l
Egenskaper
Form Flytande
Ph Basiskt
Bruksanvisning
KiiltoClean Oy
Meddelande om säker användning https://kiiltoclean.sdsarea.com/qr/?cqr=YqZzq6SK&type=sds&lang=fi-FI
Tillverkarens produktuppgifter http://pim.kiiltoclean.com/kiilto-pim-api/api/pdf/download/5e110927e4b0ddd947b5b6c1