text.skipToContent text.skipToNavigation
670636

Starkt alkalisk, klorhaltig skumrengöring.

 

Säkerhetsdatablad

Försäljningsförpackningens storlek  20 l
Egenskaper
Form Flytande
Ph Basiskt
Bruksanvisning
KiiltoClean Oy
Meddelande om säker användning https://www.kiilto.fi/ammattihygienia/data-ja-tietopankki/tuote-ja-kayttoturvallisuustiedotteet/
Tillverkarens produktuppgifter https://www.kiilto.fi/ammattihygienia/data-ja-tietopankki/tuote-ja-kayttoturvallisuustiedotteet/