text.skipToContent text.skipToNavigation
622282
Kärpästen torjuntaan kotieläinsuojissa. Aine vaikuttaa kärpäsentoukkiin estäen niiden kehittymisen aikuisiksi. Tuotteen käyttöönoton jälkeen, kärpäsongelma häviää asteittan 2-3 viikon kuluessa. Tuote on vesiliukoinen rae. Sitä voidaan käyttää sellaisenaan tai levittää veteen liuotettuna kastelukannulla tai ruiskulla. Tuotetta levitetään kohteisiin, joissa kärpästoukat kehittyvät, HUOM sillä ei käsitellä seiniä tai ikkunanpuitteita, joissa aikuiset kärpäset oleskelevat. Tyypillisiä käsittelykohteita ovat lanta tai muu (orgaaninen) jäte. Yleisesti kaksi käsittelyä kaudessa on riittävä torjumaan kärpäset.

Käyttömäärä: 250 g valmistetta/10 m² käsiteltävä pinta-ala

Vasikka- ja mullikarsinat: Kärpästoukat kehittyvät olkikuivikkeisten karsinoiden reunoilla muodostuneella. noin 50-60 cm levyiselle alueelle, jota eläimet eivät polje tiukkaan. Nämä kaistat käsitellään ensimmäisen kerran 1-3 vrk karsinan puhdistuksen jälkeen. Käsittely toistetaan 2-3 viikon kuluttua. Tarvittaessa käsittely voidaan uusia.
Försäljningsförpackningens storlek  1 kg
Egenskaper
Form Pulver