text.skipToContent text.skipToNavigation
670605

Svagt alkaliskt universalrengöringsmedel för alla ytor som tål vattentvätt.

 

Säkerhetsdatablad

Försäljningsförpackningens storlek  8 kg
Egenskaper
Form Pulver
Ph Basiskt
Bruksanvisning
KiiltoClean Oy
Meddelande om säker användning https://www.kiilto.fi/ammattihygienia/data-ja-tietopankki/tuote-ja-kayttoturvallisuustiedotteet/
Tillverkarens produktuppgifter https://www.kiilto.fi/ammattihygienia/data-ja-tietopankki/tuote-ja-kayttoturvallisuustiedotteet/