text.skipToContent text.skipToNavigation
657473-10

Välj en funktion:

Storlek
10
Försäljningsförpackningens storlek  Tukkupakkauksessa 6 paria
Tillverkarens produktuppgifter https://www.ejendals.com/globalassets/inriver/resources/8810r_productsheet_fi.pdf